Çalışma Alanlarımız


Ana Sayfa \ Çalışma Alanlarımız

Avukat Mustafa Şimşek - Şimşek Hukuk Bürosu - Ankara

AVUKATLIK ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ALANINDA


a) İşçi Hak ve Alacaklarına İlişkin Davalar

b) İşe İade Davaları

c) Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Davalar

d) Yurtdışı Borçlanma ve Maluliyet ve Emekli Aylığı Bağlanmasına İlişkin Davalar

CEZA HUKUKU ALANINDA


a) Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Davalar

b) Asliye Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Davalar

c) Tutuklamaya İtiraz İşlemleri

d) Haksız Tutuklamadan Kaynaklanan Tazminat Davaları

AİLE HUKUKU ALANINDA


a) Çekişmeli Boşanma Davaları

b) Anlaşmalı Boşanma Davaları

c) Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Davalar

d) Nafaka ve Velayet Davaları

e) Babalık Davası

f) Tanıma ve Tenfiz Davaları

g) Yaş ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi (Tashihi ) Davaları

TAZMİNAT DAVALARI


a) Maddi-Manevi Tazminat Davaları

b) Cismani Zarar ve Maluliyet Davaları

c) Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davaları

d) Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Davaları

e) Kamu Görevlilerinin Sorumluluğundan Doğan Kusursuz Sorumluluk Davaları

f) Doktor Hatasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Davaları

TÜKETİCİ HUKUKU ALANINDA


a) Ayıplı Mal- Ayıplı Hizmet ve Eksik İşlere İlişkin Davalar

b) Mesafeli (Kapıdan- İnternet Üzerinden) Satışlara İlişkin Davalar

c) Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmelerine İlişkin Davalar

İDARE HUKUKU ALANINDA


a) Tam Yargı ve İptal Davaları

b) Devlet Memurlarının Tayin-Terfi- Atama Kararlarına Karşı Açılan Davalar

c) Devlet Memurlarının Disiplin Cezalarına İlişkin Davalar

MİRAS HUKUKU ALANINDA


a) Tenkis Davaları

b) Mirastan Çıkarma (İskat) Davaları

c) Ölüme Bağlı Tasarrufların İptaline İlişkin Davalar

d) Mirasçılığın ve Terekenin Tespiti Davaları

e) Mirasın Reddi Davaları

BORÇLAR HUKUKU ALANINDA


a) Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

b) Yüklenici ( Müteahhidin) Sorumluluğuna İlişkin Davalar

c) Sözleşmeye Aykırılıktan Kaynaklanan Davalar

d) Eksik İfadan Kaynaklanan Davalar

e) Alım-Satım Sözleşmesinden, Alacaklının- Borçlunun Temerrüdünden Kaynaklanan Davalar

EŞYA HUKUKU ALANINDA


a) Gayrımenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

b) Önalım (Şuf’ a) ve Ortaklığın Giderilmesi ( İzaleyi Şüyu) Davaları

c) Tapu İptal ve Tescil Davaları

d) Tahliye Davaları